Crea Advisory | Nemovitosti – Výzva I
Společnost Crea Advisory poskytuje v oblasti dotačního poradenství svým klientům a partnerům komplexní služby ve všech fázích projektu žádostí o dotační podporu
Dotační poradenství, dotace, dotační programy, granty, stáže, uherské hradiště, zlínský kraj
16285
page,page-id-16285,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive
 

Nemovitosti – Výzva IO výzvě

Nemovitosti

Výzva Nemovitosti je určena malým a středním podnikům, které chtějí např. modernizovat zastaralé budovy, nebo nahradit staré budovy novými. Cílem je podporovat zvyšování zaměstnanosti regionu a přispívat ke zlepšení životního prostředí nebo pracovních podmínek zaměstnanců.

Důležité termíny

 • Příjem předběžných žádostí o podporu probíhá do: 1. 6. 2015 do 31. 8. 2015.
 • Žádosti o podporu jsou přijímány od: 1. 12. 2015 do 30. 4. 2016.

Forma a výše podpory

 • Minimální výše dotace: 1 mil. Kč.
 • Maximální výše dotace: 200 mil. Kč.
 • Žádat mohou podnikatelské subjekty splňující podmínku malého a středního podniku, kteří jsou vlastníky nebo uživateli nemovitosti a jejichž odvětvové vymezení činnosti je podporované v rámci programu.
Výše podpory z prokázaných způsobilých výdajů:
 
Malé podniky: 45 %0%
Střední podniky: 35 %0%

Na co lze získat podporu

 • Projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání.
 • Projekt rekonstrukce objektů typu brownfield a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty.
 • Předmětem podpory programu nebudou investice do pořízení nových výrobních technologií, ale pouze investice do stavebních úprav včetně demolice původní stavby a výstavby.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje)

 • Dlouhodobý hmotný majetek – nákup nebo úprava pozemků, nákup, rekonstrukce, modernizace, výstavba, odstranění stavby, inženýrské sítě, technické zařízení budov, projektová a inženýrská činnost, služby expertů, studie atd.

Specifika a omezení

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.
 • Všechny nemovitosti v rámci předkládaného projektu musí být registrovány v Národní databázi brownfieldů.
 • Každý žadatel je v této výzvě oprávněn předložit maximálně čtyři projekty (tzn. čtyři aktivní žádosti) na jedno IČ.

Reference