Crea Advisory | Technologie III
Společnost Crea Advisory poskytuje v oblasti dotačního poradenství svým klientům a partnerům komplexní služby ve všech fázích projektu žádostí o dotační podporu
Dotační poradenství, dotace, dotační programy, granty, stáže, uherské hradiště, zlínský kraj
18497
page,page-id-18497,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive
 

Technologie IIIO výzvě

Technologie

Výzva III. Technologie je plánována na prosinec 2015. Žadatelé mohou předkládat své projekty od začátku ledna 2016. Podpora má sloužit na nákup strojů a zařízení či pořízení patentových li-cencí, dále pak na vybavení kanceláří hardwarem (počítače, tiskárny) i softwarem (programové vybavení).

Důležité termíny

 • Vyhlášení výzvy: prosinec 2015.
 • Zahájení příjmu žádostí: 4.1.2016.
 • Ukončení příjmu žádostí: 4.5.2016.
 • Doba realizace nesmí překročit 6 měsíců od rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Forma a výše podpory

 • Minimální částka podpory je 1 mil. Kč
 • Maximální částka podpory je 20 mil. Kč
 • Mikro a malé střední podniky mohou získat finanční podporu až ve výši 45 %.
 • Střední podniky mohou získat podporu ve výši až 35 %.
 • V rámci jedné výzvy může být přiznána podpora jednomu subjektu až čtyřikrát (podpora v rámci režimu „De minimis“).
Výše podpory z prokázaných způsobilých výdajů:
 
Mikro a malé podniky: 45 %0%
Střední podniky: 35 %0%

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje)

 • Dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci) – nákup strojů, zařízení, technologií, HW, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného SW zajišťujícího jejich funkčnost.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí a SW, nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu.
 • Drobný hmotný a nehmotný majetek – moderní informační technologie, zejména dotyková zařízení (tablety) a SW, pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek, resp. hmotný nebo nehmotný majetek, a služby související se zprovozněním těchto technologií, a to pouze v případě, že předmětem projektu je i dlouhodobý hmotný majetek.

Specifika a omezení

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.
 • Žadatel je povinen při výběru dodavatele postupovat transparentně a nediskriminačně.
 • Každý žadatel je v této výzvě oprávněn předložit maximálně čtyři projekty na jedno IČ.

Reference