Crea Advisory | Zaměstnanost
Společnost Crea Advisory poskytuje v oblasti dotačního poradenství svým klientům a partnerům komplexní služby ve všech fázích projektu žádostí o dotační podporu
Dotační poradenství, dotace, dotační programy, granty, stáže, uherské hradiště, zlínský kraj
16311
page,page-id-16311,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive
 

ZaměstnanostO výzvě

Zaměstnanost

Řídícím orgánem Operačního programu zaměstnanost je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) a cílem programu je:

 • Podpora zaměstnanosti.
 • Rovné příležitosti žen a mužů.
 • Adaptabilita zaměstnanců a zaměstnavatelů.
 • Další vzdělávání.
 • Sociální začleňování a boj s chudobou.
 • Modernizace veřejné správy a veřejných služeb.
 • Podpora mezinárodní spolupráce a sociální inovace v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

Celkový rozpočet operačního programu Zaměstnanost je plánován na cca 70 mld. Kč. Více než polovina této částky bude věnována na podporu zaměstnanosti a téměř jedna třetina bude směřovat na aktivity věnované sociálnímu začleňování a financování sociálních služeb.

Projekty pod záštitou Fondu dalšího vzdělávání (FDV), příspěvkové organizace Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV)

Stáže pro mladé

Stáže pro mladé nabízí žákům a studentům posledních ročníků možnost, získat praktické zkušeností ještě během studia. Cílem projektu je usnadnit mladým absolventům škol jejich první vstup na trh práce, a přispět tak k boji s rostoucí nezaměstnaností této skupiny ohrožené na trhu práce.

Celkový počet studentů, kteří se mohou projektu zúčastnit, je 2 700. Stáže trvají od jednoho do čtyř měsíců. Rozpočet projektu je přes 222 mil. Kč a realizace je od února 2014 do listopadu 2015.

Stáže ve firmách

Projekt Stáže ve firmách 2 navazoval na systém poskytování stáží vytvořený v rámci úspěšného projektu „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“. Celkem bylo realizováno 1 160 stáží s rozpočtem 145 mil. Kč. Projekt byl zahájen v srpnu 2014 a ukončen v září 2015 a mohly se do něho zapojit tyto cílové skupiny:

 • Osoby starší 40 let (ohrožené nezaměstnaností), osoby starší 50 let.
 • Nezaměstnaní absolventi.
 • Osoby, které jsou nezaměstnané déle než 3 měsíce.
 • Rodiče na/po rodičovské dovolené.
 • Osoby zaměstnané na dohodu o pracovní činnosti nebo provedení práce (DPČ nebo DPP).
 • Pedagogičtí pracovníci středních škol vyučující odborné předměty.

Národní katalog stáží

Jedním z výstupů projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí (registrační číslo CZ.1.07/3.1.00/41.0001) je Národní katalog stáží, jehož správcem je Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Národní katalog stáží je volně přístupná platforma pro setkávání uchazečů o stáž a poskytovatelů stáží. Registrovaní poskytovatelé stáží mohou prostřednictvím Národního katalogu stáží zveřejnit nabídku stáže dle některé z dostupných šablon stáží, k níž se následně mohou přihlásit registrovaní uchazeči o stáž.

Celkový rozpočet operačního programu Zaměstnanost je plánován na cca 70 mld. Kč. Více než polovina této částky bude věnována na podporu zaměstnanosti a téměř jedna třetina bude směřovat na aktivity věnované sociálnímu začleňování a financování sociálních služeb.

Projekty pod záštitou Úřadu práce ČR a Evropského sociálního fondu

Odborné praxe pro mladé do 30 let (OP 30)

Projekt je realizován Úřadem práce ČR – krajskou pobočkou ve Zlíně a je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (85 %) a státního rozpočtu České republiky (15 %). Předpokládá se vstup 660 osob do projektu, 60 osob by mělo úspěšně absolvovat rekvalifikační kurzy.

Doba realizace projektu: od 1. července 2013 do 31. října 2015. Skupiny, jimž je projekt určen:

 • Mladí lidé do 30 let věku,
 • bez rozdílu dosaženého stupně vzdělání,
 • kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR a
 • postrádají nebo mají jen minimální pracovní zkušenosti v souhrnné délce max. 2 roky po ukončení přípravy na povolání.

Reference